titulni foto Fotografie II art
KONTAKTY
ceskyenglish

sing_1 FOTOGRAFIE II ART
Kurz Fotografie II ART navazuje na kurz Fotografie I (respektive Fotografie I Expres) a je určen především těm fotografům, kteří se zajímají o kreativní, výtvarnou stránku fotografie. Jednotlivé pracovní schůzky jsou děleny na čas určený ke konzultaci přinesených snímků a na část praktickou, která spočívá v prohlubování znalostí fotografických technik. Otázky kompozice a celkového pojetí záběrů řeší účastníci kurzu přímo na vlastních fotografiích, přičemž se snaží sledovat a rozvinout vybrané fotografické téma. Úspěšní absolventi ukončují kurz závěrečnou výstavou a získávají certifikát. Výuka probíhá v malých, většinou 4 až 6ti členných skupinkách.

n n n n n

sing_1 určení
pro úroveň mírně pokročilý až pokročilý (znalost a používání exp. času a clony, základy exponometrie)

sing_1 potřebné vybavení
jakýkoliv digitální nebo filmový fotoaparát umožňující práci v poloautomatickém a manuálním režimu

sing_1 forma studia a místo konání
dvouměsíční kurz, lekce 1 x týdně v určený den mezi 19:00-21:00hod. (rozpis termínů kurzu)
kurz probíhá ve fotografickém ateliéru a učebně Studia PvM nebo Fotograf Studia(viz kontakty)